Heidi Sørby er nå ansatt fast som etterfølger etter Mobashir Aziz, og vil være til stede 3 dager i uken.

Fra 09.juni 2020, går dr Østby ut i utdanningspermisjon, og Ragnhild Benum Lorange er hennes vikar.