Vi benytter Norsk Helsenett sin løsning. Kortfattet oppskrift:

1. Gå til join.nhn.no
(Safari eller Chrome nettleser fungerer best.)

2. Skriv navnet ditt

3. Tillat tilgang til kamera og mikrofon

4. Trykk på videoknappen

5. Skriv inn det sekssifrede nummeret du har fått på SMS eller telefon

6. Trykk på videoknappen igjen

7. Du skal IKKE fylle inn PIN-kode, bare trykke på Join

8. Vent på at legen (verten) svarer. Det kan ta 5-10 minutter.