Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prisliste

Betaling for timer og tjenester hos fastlegen og ernæringsfysiolog følger Fastlegetariffen.

Betaling for timer hos fysioterapeut følger Forskrift om stønad til dekning av utgifter for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

 

Prisliste attester, bekreftelser og legeerklæringer

Korte: Bekreftelse på termin, fravær fra skole, avbrudd av reise o.l.

90

Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelse o.l.

150

Lange: Som krever journalarbeid o.l.

220

 

 

Førerkort:

 

Legeattest ved søknad om førerkort

460

Tilleggsattest for personer med sukkersyke

110

 

 

Kommunen:

 

Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

220

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

220

Legeattest ved adopsjonssøknad

400

 

 

Legeforeningen:

 

Helbredserklæring

360

 

 

Studenter

 

Legeattest for norsk-amerikansk studentutveksling o.l.

550

Aspiranter til politi- og lensmannsetaten

850

 

 

Oljedirektoratet:

 

Legeerklæring for arbeidstakere i petroliumsvirksomheten/Nordsjøattest utføres ikke på legesenteret pt

 

 

 

Andre erklæringer eller erklæringer på medbrakt skjema som ikke fremgår av listen skal legen opplyse om pris. Honorarer for erklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget.

 

Frikort

Det er ulike frikort for tjenester hos lege og fysioterapeut.

Pasienter må gi oss beskjed dersom de har frikort for å unngå utsendelse av faktura. Vi kan manuelt søke opp i journalsystemet vårt om du har fått frikort for egenandeler hos lege. Materiellkostnader, medisiner og vaksiner dekkes ikke av frikortet.

Les mer om frikort og egenandeler på https://helsenorge.no/frikort-og-egenandeler.