Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Om oss


Vi ønsker primært fra første stund å være lett tilgjengelig for deg. Via vår SMS tjeneste, app og denne hjemmesiden kan du formidle dine ønsker til oss 24 timer i døgnet. Vi jobber for å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter.

 

Klinisk ernæringsfysiolog

Trude Backer Mortensen

En klinisk ernæringsfysiolog kan gi veiledning i kosthold og ernæring
- ved ulike ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander
- for å forebygge livsstilssykdommer 

Henvisning fra lege til ernæringsfysiolog sendes på samme måte som elektroniske henvisninger til f.eks avtalespesialister. 

Trude bidrar også i forhold til Artroseskole for hofte/kne.

 

Fysioterapeut

Rebekka Stackpole Dahl

Arbeidserfaring som fysioterapeut siden 2008, fra privat praksis med og uten kommunalt tilskudd, sykehus, kommune, sykehjem og spesialbarnehage. Hovedfokus i behandlingen er aktive tiltak og egeninnsats. Hun har i bachelorgrad i akupunktur og benytter nåler i behandling av muskulære triggerpunkter der dette kan være et aktuelt tiltak. Hun har også en videreutdannelse i smertebehandling med IMS (intramuskulær stimulering) se http://www.imsnorge.no for mer informasjon.

Legekontoret har ikke større treningsapparater, men noe utstyr til å veilede i og demonstrere øvelser som pasient kan gjøre hjemme eller utføre på f.eks et treningssenter.

Hvem kan ta kontakt

Voksne med plager i muskel- og skjelett. Du trenger ikke henvisning.

Hva innebærer tilbudet

Pasienten får en vurdering/undersøkelse av fysioterapeut med igangsetting av egentreningstiltak, råd og veiledning, eventuelt noe behandling og informasjon om andre relevante tilbud i kommunen.

Hva koster det

Foreløpig følges egenandelstakstene til Norsk Fysioterapeutforbund.

Henvisning fra lege til fysioterapeut er ikke nødvendig, men kan evt sendes elektronisk.

Tilbudet med fysioterapeut på legesenteret er helt nytt, så både hvem som kan ta kontakt og tilbudet som gis kan evt endre seg. 

 

Aktiv A 

AktivA programmet (artroseskole og trening) er en nasjonal modell for behandling av pasienter med lett til moderat artrose i hofte eller kne.

I Oppegård kommune prøvdes det et samarbeid mellom kommunal fysioterapeut på Toppenhaug og flere private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale for å tilby Aktiv A.

Artroseskole hofte + kne v/fysioterapeut og ernæringsfysiolog på Toppenhaug legesenter/Seniorsenter:

Kl. 14.00 - 16.00 på følgende torsdager: 3. mai 2018. Du skal kun delta en gang, og det er ingen kostnad tilknyttet disse torsdagene med Artroseskole. Påmelding til rebekka.stackpole.dahl@oppegard.kommune.no

Utførte Artroseskoler:

2018: 15/2,

2017:19/1, 2/3, 27/4, 31/8, 9/11.

3-1 uke før Artroseskolen skal deltakere testes hos fysioterapeut på Toppenhaug legesenter, pasienten/deltakeren bestiller time selv. Vær ute i god tid med dette! Ha på gode sko og ikke for trang bukse til testing. Det er knyttet en egenandel til denne konsultasjonen.

Etter gjennomført testing og Artroseskole utføres 6 uker med 2 treninger i uken på ett av de fysikalske instituttene i kommunen som holder grupper med AktivA (Greverud Fysioterapi og Manuellterapi DA, Atlet fysio AS, Kolbotn Fysikalske Institutt og Trollåsen Fysioterapi). Du må ha henvisning fra lege og selv ha avtale med fysioterapeut på et av de ovenfornevnte insituttene.

3 måneder etter testingen skal pasienten testes igjen hos fysioterapeut på Toppenhaug. I tillegg skal pasienten svare på spørreskjema per mail/post 4 ganger over 2 år.

 

Sykepleier

Charlotte Bjerke Klægstad

Har jobbet som sykepleier i Oppegård kommune siden 2006. Blant annet i hjemmetjenesten, på helsestasjon og omsorgsboliger.

Charlotte tar imot deg med et smil og utfører sine oppgaver på kontoret og på laben effektivt.

 

Helsesekretær

Lill Kristin Hagen

Er utdannet ved Bjørgvin vs i Bergen  i 2001. Hun har jobbet ved flere legesentere i Bergen, samt på Laboratorie i Oslo.

Lill er smilende og blid, og prøver å gjøre besøket ditt på legesenteret til en positiv opplevelse.