I sommer har vi redusert åpningstid, og er oppe 3 dager i uken, i ukene 28-31.

ÅPENT:

Uke 28 mandag, onsdag og torsdag

Uke 29 tirsdag, onsdag og torsdag

Uke 30 mandag, onsdag og torsdag

Uke 31 mandag, onsdag og torsdag

God sommer fra alle oss.