Josef Zaman Khan har vært vikar for dr Aziz mens han var i spesialisering. Han vil fortsette på senteret tirsadger, og halve mandager inntil videre.

Kerstin Johnsen Myhrvold vil være vikar for Ingvild Østby fra sommeren 2018 til sommeren 2019. 

 

Sverre Kristiansen vil være vikar for fysioterapeut Rebekka Stackpole Dahl på ubestemt tid.